Vyhledávání


Nyní jste na stránce:

Modernizace hotelu Pohoda

Modernizace hotelu Pohoda

img_1921_____kopie.jpg

Objekt je řešen jako dvoupodlažní se systémem příčných nosných zdí s prefabrikovanými deskovými stopy a rovným zastřešením. Dispozičně je objekt členěn na část společenskou a lůžkovou.  Technická vybavenost – kotelna, strojovny, rozvodny NN jsou umístěny v podzemní společenské části. Objekt obsahuje sportovně –rehabilitační část obsahující bazén, sauny, koupelnový bazén, whirlpool. Lůžková část, parking – je navržen jako nová přístavba. Blok je částečně čtyřpodlažní ve východní části jednopodlažní. Tento objekt je navržen v kombinovaném nosném systému. Po obvodu plná nosná stěna. Přes sloupy jsou uloženy příčné průvlaky, které budou vynášet v dalších podlažích nosné příčné stěny. Stropní desky jsou navrženy monolitické.

Sportovně rehabilitační část je řešena jako jednopodlažní  novostavba  a navazuje přímo na objekt garáží. Nosný systém objektu je kombinovaný – příčné stěny modulu a sloupy, které vynáší stropní monolitickou desku.  Objekt s relaxačním provozem je vestavěn mezi stávající dvoupodlažní části a je navržen jako skelet s vnitřními sloupy a deskou s konzolami . Společenská a provozní část – v této části stavby byly prováděny stavební úpravy spojené s úpravou dispozic. Lůžková část  je provedena jako 2-podlažní nástavba. Nosný stěnový systém zůstal zachován, v prvním nastavovaném podlaží  je železobetonový monolitický strop, strop posledního podlaží je s ohledem na max. možné přitížení stávajících základů tvořen pouze trapézovými plechy s podhledem uloženými na věncích příčných nosných stěn.

Název Modernizace hotelu Pohoda
Investor Zálesí, a.s.
Realizace 01/2011 - 01/2012
img_1917_____kopie.jpg
img_1921_____kopie.jpg
img_1922_____kopie.jpg
img_1924_____kopie.jpg
img_7607_____kopie.jpg
img_7609_____kopie.jpg
img_7620_____kopie.jpg
img_7614_____kopie.jpg
img_1923_____kopie.jpg

Realizace: Enzon