Vyhledávání


Nyní jste na stránce:

Nová hala skladu válcovaného drátu

Nová hala skladu válcovaného drátu

100_5309.jpg

Nová hala skladu je navržena jako jednopodlažní hala o rozměrech 87,0 x 34,0 m s rozmístěním nosných sloupů po 6,0 m. Výška haly v hřebeni je cca 17,1m. Ocelové sloupy nosné konstrukce jsou osazeny do kalichů základových patek. Štítové sloupy jsou kotveny na horní hranu patek kotvami. Ocelové sloupy konstrukce pro uložení svitků jsou kotveny do kalichů základového pasu. Po obvodu stavby jsou uloženy na patkách základové monolitické prahy. Obvodový plášť je tvořen sendvičovými kovoplastickými panely, střešní plášť je skládaný. Střecha je řešena jako sedlová se spádem 8%. Hřeben je ve výšce +17.1. Ve střeše jsou osazeny obloukové světlíky o rozměrech 6 x 1,8m. Podlaha drátkobetonová o tloušťce 250mm. Vjezd vlečky a VZV do haly je umožněn rolovacími vraty.

Název Nová hala skladu válcovaného drátu
Investor ŽDB Group a.s.
Realizace 04/2010-11/2010
100_5309.jpg
100_5310.jpg
100_5311.jpg
100_5313.jpg
img_2780_____kopie.jpg
img_2784_____kopie.jpg
img_2793_____kopie.jpg
img_2809_____kopie.jpg

Realizace: Enzon