Vyhledávání


Nyní jste na stránce:

Škoda Muzeum

Škoda Muzeum

lr2288-66_-_copy.jpg

Objekt muzea Škoda Auto v Mladé Boleslavi se skládá ze 14ti ucelených stavebních objektů (provozů). Stávající konstrukce muzea je kombinací stěnového zděného systému a železobetonového skeletu s pultovou střechou se světlíky, nebo trámovými stropy. Konstrukce střechy sálu je ocelová, na nosnících stropu jsou na táhlech částečně zavěšené obě galerie sálu – divácká a technická. Jednalo se z větší části o interiérové úpravy. Ve vnitrobloku a směrem do areálu Škoda – Auto, a.s. jsou na střechách instalovány nové vzduchotechnické a chladící jednotky. Stavební úpravy v maximální míře respektovaly původní konstrukce budovy. Byly použity materiály, které plně odpovídají stávajícímu i dobovému výrazu interiéru muzea (ocel, dřevo, broušený beton, keramický obklad a dlažba, bílá štuková omítkovina). Povrchové úpravy jsou ve většině bílé, jak u stěn, dveří tak u ocelových konstrukcí. Byly zvýšeny kapacity WC, doplněny kabiny pro užívání osob se sníženou schopností pohybu. Došlo ke zvětšení plochy expozice. Multifunkční sál byl od expozice oddělen posuvnými stěnami po celé své délce a obou stranách. V restauraci se kompletně vybouraly vnitřní příčky, schodiště, rampa i umělý potok. Vznikl tak zcela nový prostor restaurace se zázemím, přístupný zvenku, z nového vestibulu a foyeru. Původní oválné schodiště, bylo nahrazeno schodištěm umístěným v novém zádveří, které je dvoupodlažní. V expozici muzea byly umístěny nové autoregály pro exponáty přístupné pomocí zdvihací plošiny.

Název Škoda Muzeum
Investor Škoda Auto a.s.
Realizace 2011/2013
lr2288-62.jpg
lr2288-66_-_copy.jpg
lr2288-67_-_copy.jpg
lr2288-58_-_copy.jpg
lr2288-41_-_copy.jpg

Realizace: Enzon