Vyhledávání


Nyní jste na stránce:

Výrobní hala společnosti GRANITOL

Výrobní hala společnosti GRANITOL

img_6590_____kopie.jpg

Objekt výrobní haly se dělí na tři části:

- dvoupodlažní zděná část - sociální a administrativní část, pomocné provozy, skladové prostory

- jednopodlažní montovaná část - hlavní výrobní provozy

- dvoupodlažní montovaná část - skladové protory, pomocné provozy.

Atika střechy navržené budovy je ve dvou výškových úrovních. Obvodový plášť budovy je  ze dvou materiálů - výrobní část budovy je z kompletizovaných panelů s plechovým povrchem s mikrofilací, sociální část budovy je zděná a zateplená, povrch tvoří tenkovrstvá omítka s jemnou strukturou. Založení objektu je navrženo na vrtaných železobetonových pilotách průměru 900 mm pažených ocelovými výpažnicemi.  Na výztuž pilot je navařen profil z pozinkového plechu FeZn 30x4 pro zemnění. Beton pilot je navržen C25/30 XA1. Na hlavách pilot jsou provedeny vrtané hlavice typu H a K . U obvodového pláště jsou jednotlivé kalichy osazeny Ž.B. prefabrikované prahy. Po obvodu jsou prahy tepelně izolovány na celou svoji výšku XPS polystyrénem tl. 100 mm. Monolitické základové pasy jsou z betonu C 20/25 a po obvodu vyztužených KARI sítí 150/150/5. Po základový pas bude proveden podkladní beton tl. 50 mm. Jednotlivé lodě tvoří rámy z prefabrikovaných železobetonových plnostěnných vazníků. Obvodový plášť a vnitřní příčky jsou z TRIMO panelů. Zděná část je provedena z cihelných bloků Porotherm 24 P+D na maltu TM.

Název Výrobní hala společnosti GRANITOL
Investor GRANITOL, a.s.
Realizace 07/2011 - 01/2012
img_6590_____kopie.jpg
img_6592_____kopie.jpg
img_6597_____kopie.jpg
img_6601_____kopie.jpg
img_6607_____kopie.jpg

Realizace: Enzon